Porozumienie o współpracy z WSIiE TWP w Olsztynie

INFORMACJA

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Pomiędzy Zarządem Okręgowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie z Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez Rektora dr hab. Adama Sosnowskiego.

Uczelnia zobowiązuje się do :

  1. Zapewnienia wszystkim pracownikom więziennictwa kształcenia na poziomie studiów
    I i II stopnia oraz studiów podyplomowych w pełnym zakresie z zapewnieniem specjalnych warunków finansowych.
  2. Zapewnienie specjalnych warunków finansowych dotyczy:
    a) Obniżenia wysokości opłaty rekrutacyjnej o 50 zł dla każdej zrekrutowanej osoby ze Służby Mundurowej Więziennictwa;
    b) Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej oraz zwolnienie częściowe z opłaty czesnego w wysokość 10% dla grupy powyżej 10 osób ze Służby Mundurowej Więziennictwa;

Informacje na temat kierunków kształcenia na stronie: http://www.wsiie.olsztyn.pl/rekrutacja-20142015.html