Apel o pomoc rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru w Karolewie

APEL O POMOC
Szanowni Państwo, 12 maja 2019 r. pożar strawił ośmiorodzinny budynek, w którym jedno z mieszkań było naszego Kolegi Krzysztofa Kowalskiego – funkcjonariusza Zakładu Karnego w Dublinach oraz członka Zarządu Okręgowego NSZZFiPW. Wraz z małżonką Żanetą i 9 – letnią córką Magdą zostali bez dachu nad głową ratując się z płonącego budynku. Ogień nic nie oszczędził… W takiej sytuacji nie możemy pozostawić naszego Kolegi, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej (ubrania, środki czystości i higieny osobistej, meble, sprzęt RTV i AGD…) jak i finansowej. Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie – Bank Pocztowy
22 1320 1478 3074 5205 2000 0001 
z dopiskiem: Pomoc dla Krzysztofa i jego rodziny.
Wszelkie otrzymane dary zostaną w całości spożytkowane na rzecz pogorzelców.
Dziękujemy za każdą formę wsparcia.
Kontakt do przedstawiciela rodziny – Krzysztof Kowalski nr tel. 509 128 398
Kontakt do przedstawiciela Związków Zawodowych – Kamil Bachanowicz nr tel. 530 833 936