Projekt podwyżek SW już na RCL. Jak wygląda tabela mnożników?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dziś projekt wyczekiwanego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej rozporządzenia, dzięki któremu otrzymają oni wynegocjowane w ubiegłym roku podwyżki. Projekt w trybie pilnym został zaopiniowany pozytywnie przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Zgodnie z dokumentem, pensje mundurowych już niebawem powinny wzrosnąć (wraz z nagrodą roczną) przeciętnie o 655 złotych brutto.

Funkcjonariusze Służby Więziennej długo czekali na to, aż rozporządzenie ujrzy światło dzienne. Wynegocjowane w ubiegłym roku podwyżki, na konta funkcjonariuszy powinny trafiać od 1 stycznia tego roku jednak, mimo że mundurowi otrzymali już w tym roku trzy pensje, żadna z nich nie zawierała obiecanych pieniędzy. Dzisiejsza publikacja projektu rozporządzenia to już jeden z ostatnich etapów przed oczekiwaną zmianą przepisów. To, jak ważna jest to kwestia dla środowiska mundurowych z SW, widać choćby po ekspresowym trybie opiniowania przez jeden ze związków zawodowych działających w formacji.

ak czytamy w projekcie, „zmiany polegają na zmianie mnożników przeciętnego uposażenia stanowiącego uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy, co w konsekwencji będzie skutkować podwyżką stawek uposażenia zasadniczego o kwotę 520 złotych na stanowiskach zaszeregowanych w grupie od 2 do 39”. Pierwsza grupa zaszeregowania pozostaje na niezmienionym poziomie. Podwyżka uposażenia zasadniczego spowoduje też wzrost wydatków z tytułu dodatku za wysługę lat. Co za tym idzie, łącznie uposażenie zasadnicze, razem z dodatkiem za wysługę lat, wzrośnie przeciętnie o 604 złote brutto na etat. Brakujące 51 złotych to kwota wynikająca ze wzrostu nagrody rocznej, czyli tzw. trzynastki.

więcej: https://www.infosecurity24.pl/projekt-podwyzek-sw-juz-na-rcl-jak-wyglada-tabela-mnoznikow?fbclid=IwAR2Dnc5KFAjF8gWkF0RevfqxnCbU2kkw7gnwC9EpTzRcg3-HvOKdRYe7wY4