Transmisja z Komisji Sprawiedliwości, w której była mowa o Służbie Więziennej

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)

 

Informacja na temat aktualnej sytuacji w zakładach karnych i w aresztach śledczych oraz w Służbie Więziennej.
Rozpatrzenie Informacji o realizacji „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” w 2017 roku (druk nr 2436).
Pkt I i II przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.