Podziękowania za udzieloną pomoc

Na moje ręce wpłynęły podziękowania od naszej Koleżanki Katarzyny i jej Syna Filipa za udzielone wsparcie. Przekazuję te podziękowania wszystkim tym, którzy również się przyczynili do udzielenia pomocy. Naprawdę warto pomagać do czego serdecznie zapraszam.

/-/ Kamil Bachanowicz