Bohaterowie są wśród nas!

Bohaterowie są wśród nas!
Etos funkcjonariusza nie kończy się wraz z końcem dnia pracy. Troska o bezpieczeństwo innych oraz postawa funkcjonariusza Służby Więziennej towarzyszą nawet poza więziennym murem.
Por. Robert Kwiatkowski wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Iławie widząc leżącego mężczyznę, a przy nim jak się później okazało dziewczynę, ochotniczkę OSP, usiłującą udzielić nieprzytomnemu mężczyźnie pierwszej pomocy, nie miał wątpliwości co ma uczynić. Podbiegł do miejsca zdarzenia i wsparł akcję resuscytacyjną. Powiadomili pogotowie ratownicze. Mając wiedzę o tym, iż w pobliskiej remizie OSP znajduje się defibrylator AED poprosił, by ochotniczka OSP udała się po niego i powiadomiła komendanta OSP o zdarzeniu. Akcję reanimacyjną kontynuował do czasu przybycia karetki.

żródło: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-ilawie-na-pomoc