Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Olsztynie poleca Uczelnię, z którą ma podpisane porozumienie, zgodnie z którym Funkcjonariusze i Pracownicy Więziennictwa okręgu olsztyńskiego mogą podjąć naukę na korzystnych warunkach.