Pismo skierowane do Ministra Sprawiedliwości przez Panią Przewodniczącą FZZ

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane przez Panią Dorotę Gardias Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości w sprawie reorganizacji jednostek Służby Więziennej.