Szkolenie „antymobbingowe” – Zarząd Okręgowy Olsztyn

W dniach 7 – 8 grudnia 2017 roku, w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zacisze Mazury” w Filipówce, odbyło się szkolenie z zakresu „przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w pracy”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Zarząd Okręgowy w Olsztynie dla członków Zarządu Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, osób wskazanych przez Zarząd Okręgowy do  składu komisji do spraw relacji w środowisku służby i pracy oraz osób wytypowanych przez Zarządy Terenowe NSZZ FiPW okręgu olsztyńskiego.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Panią mgr Adriannę Panek – radcę prawnego z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.

W szkoleniu udział wzieli również goście z zaprzyjaźnionych służb mundurowych tj:

Przewodniczący Zarządu Zakładowej Organizacji Izbowej ZZ Celnicy PL w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Wiceprzewodniczący-Skarbnik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Białymstoku. Po szkoleniu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW  oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Olsztynie.

Sponsorem strategicznym było PZU