Nowy skład Zarządu Terenowego w Kamińsku

logo nszzfipwNIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA

ZARZĄD TERENOWY w Kamińsku
11-220 Górowo Iławeckie ul. Obrońców Westerplatte 1 tel. 89 761 74 00

 

 

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Kamińsku, które odbyły się w dniu 11 września 2017 roku nowy skład Zarządu Terenowego przedstawia się następująco:

1. Dariusz Leśkiewicz- Przewodniczący

2. Monika Kowalska- Wiceprzewodnicząca

3. Krystian Sienkiewicz- Skarbnik

4. Marcin Kawiecki- Członek Zarządu

1 Komentarz

Komentowanie jest wyłączone.