XVII Konferencja Sprawozdawcza Okręgu Olsztyńskiego

SONY DSC

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Iławie odbyła się XVII Konferencja Sprawozdawcza Delegatów okręgu olsztyńskiego.
Głównymi celami Konferencji było:

–  sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie za okres dwóch lat kadencji, które przedstawił przewodniczący zarządu okręgowego Kamil Bachanowicz,
–  wybór delegatów na XVII Zjazd Krajowy, który ma się odbyć w dniach 21-23 czerwca 2017 roku w Popowie,
– uzupełnienie składu zarządu okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie
– składanie wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków, z którymi Delegaci udadzą się na Zjazd Krajowy.

Wszystkie cele Konferencji zostały zrealizowane. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie.
Konferencję swoją obecnością zaszczycili : Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Eżbieta Jankowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie mjr Jarosław Stawski, w imieniu Przewodniczącego W-M Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Sławomira Koniuszego – Piotr Krupiński Wiceprzewodniczący-Sekretarz W-M ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie, w imieniu Przewodniczącego Rady Seniorów i Koła Emerytów w Olsztynie Huberta Meronka – Jerzy Borkowski- Przewodniczący Koła Emerytów w Iławie.


Zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach, podkreślali dużą rolę NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w kształtowaniu odpowiednich warunków służby oraz deklarowali współprace w tym zakresie. Goście wysłuchali przedstawiane przez delegatów problemy jakie panują w jednostkach podstawowych oraz odpowiadali na ich pytania.


Dziękuję gospodarzom Konferencji za jej przygotowanie oraz smaczny poczęstunek i obiad.

Kamil Bachanowicz.