Porozumienie z WSIiE TWP w Olsztynie

W dniu 21.01.2017r odbyło się spotkanie z przedstawicielem WSIiE TWP w Olsztynie dr hab. Adamem Sosnowskim . NSZZFiPW okręgowy w Olsztynie reprezentował Krystian Sienkiewicz w imieniu Pana Kamila Bachanowicza. Na spotkaniu zostały omówione sprawy bieżące, dotyczące porozumienia podpisanego przez obie strony. Krystian Sienkiewicz zebrał grupę 21 osób co pozwoliło uzyskać dla Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa okręgu Olsztyńskiego ulgi na rzecz czesnego na rok 2016/2017. Panu Rektorowi zostały przekazane  upominki, podziękowania  i życzenia w nowym roku  przez Pana Przewodniczącego Kamila Bachanowicza i skarbnika ZT w Kamińsku Krystiana Sienkiewicza.

Porozumienie str.1
Porozumienie str.2
Porozumienie str.3