Paczki Świąteczne

OGŁOSZENIE!!!

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Iławie

Informuje swoich członków, że od dnia 10 grudnia dla członków związku,  będą wydawane paczki świąteczne. 

 Życzymy smacznego.