Zarząd Terenowy w ZK Kamińsk

 


 

W skład Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Zakładzie Karnym w Kamińsku wchodzą:

Przewodniczący:  Dariusz Leśkiewicz

Wiceprzewodnicząca:  Katarzyna Mączyńska

Wiceprzewodniczący: Marcin Kawiecki

Skarbnik:  Krystian Sienkiewicz

Członek:   Jacek Wilk

Członek: Mateusz Bonius

 

 

 


 

W skład Terenowej Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Karnym w Kamińsku wchodzą:

Przewodnicząca:  Monika Nazarewicz

Członek:  Izabela Kasprzyk