Zarząd Terenowy w ZK Iława


 

W skład zarządu terenowego NSZZ FiPW w Zakładzie Karnym w Iławie wchodzą:

Przewodniczący:  Edward Jasik

Wiceprzewodniczący:  Tomasz Racki

Wiceprzewodniczący:  Marcin Szyszkowski

Skarbnik:  Sylwester Maśka

Członek:  Katarzyna Pesta

Członek:  Marek Strzyżewski

Członek:  Grzegorz Bittel

 


 

W skład Terenowej Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Karnym w Iławie wchodzą:

Przewodniczący:  Czesław Więckiewicz

Członek:  Mirosław Karpiński

Członek:  Łukasz Sarnowski