Zarząd Terenowy w ZK Dubliny

 

 

W skład zarządu terenowego NSZZ FiPW w Zakładzie Karnym w Dublinach wchodzą:

Przewodniczący:  Wojciech Wiszniewski

Wiceprzewodniczący:  Wioletta Bilska

Skarbnik:  Krzysztof Kowalski

 


 

W skład Terenowej Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Karnym w Kamińsku wchodzą:

Przewodniczący: 

Członek: 

 Członek: