Zarząd Terenowy w ZK Barczewo

 


 W skład zarządu terenowego NSZZ FiPW w Zakładzie Karnym w Barczewie wchodzą:

 

Przewodniczący:  Tomasz Chyczewski

Wiceprzewodniczący:  Marek Chętnik

Skarbnik:  Henryk Zakrzewski

Członek:  Marcin Kunicki

Członek:  Kamil Chojecki

 


 W skład Terenowej Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Karnym w Barczewie wchodzą:

 

Przewodniczący:  Jolanta Rudzińska

Członek:  Paweł Bachor

Członek:  Iwona Matyjas Chojnowska