Zarząd Terenowy w AŚ Szczytno


 W skład zarządu terenowego NSZZ FiPW w Areszcie Śledczym w Szczytnie wchodzą:

 

Przewodniczący:  Andrzej Młynarczyk

Wiceprzewodniczący:   Marek Jurczak

Skarbnik:  Krzysztof Gołota

 

 


 W skład Terenowej Komisji Rewizyjnej w Areszcie Śledczym w Szczytnie wchodzą:

 

Przewodniczący:  Zenon Gwiazda

Członek:  Marek Chmieliński

Członek:  Łukasz Dawid