Zarząd Terenowy w AŚ Olsztyn

 


 W skład zarządu terenowego NSZZ FiPW w Areszcie Śledczym w Olsztynie wchodzą:

 

Przewodniczący:  Andrzej Zieja

Wiceprzewodniczący:  Michał Urban

Skarbnik:  Piotr Pieńkowski

 


 W skład Terenowej Komisji Rewizyjnej w Areszcie Śledczym w Olsztynie wchodzą:

 

Przewodniczący:  Justyna Jachacy- Majewska

Członek:  Damian Rączkowski

Członek: Beniamin Stachnik