Zarząd Terenowy w AŚ Działdowo


 

W skład zarządu terenowego NSZZ FiPW w Areszcie Śledczym w Działdowie wchodzą:

Przewodniczący:  Kamil Ruszkowski

Wiceprzewodniczący: 

Skarbnik: 

 


 

W skład Terenowej Komisji Rewizyjnej w Areszcie Śledczym w Działdowie wchodzą:

Przewodniczący: 

Członek: 

Członek: