Witamy na stronie Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Olsztynie

A+Ü Olsztyn
AŚ Olsztyn
A+Ü Szczytno
AŚ Szczytno
AŚ Bartoszyce
AŚ Bartoszyce
ZK Dubliny
ZK Dubliny
ZK Barczewo
ZK Barczewo
AŚ Działdow
ZK Iława
A+Ü Ostr+-da
AŚ Ostróda
ZK Kami+äsk
ZK Kamińsk